Zomerschool Lezen in de vakken

Deze zomerschool is bedoeld voor docenten van de zaakvakken, van bètavakken, docenten Nederlands en moderne vreemde talen en taalcoördinatoren uit het voortgezet onderwijs. Centraal staan vragen als: Wat maakt zwakke lezers en wat kunt u eraan doen? Hoe bouwt u kennis over leesvaardigheid uit? Wat kunt u doen aan woordenschatontwikkeling?

Lees meer via de website van het PlatformTaalgericht Vakonderwijs.

Deelname aan deze zomerschool kan (gedeeltelijk) worden vergoed via de lerarenbeurs. Meer informatie hierover vindt u via onderstaande link.
http://www.ib-groep.nl/particulieren/studiefinanciering/lerarenbeurs/lerarenbeurs_voor_scholing.asp