Pedagogiek

De pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot aan zijn volwassenheid en van de rol die opvoeders en onderwijsgevenden daarin spelenEen leraar die pedagogisch competent is, biedt de leerlingen of studenten een veilige leer- en werkomgeving en bevordert dat zij zich verder kunnen ontwikkelen. Zie ook de omschrijving van de pedagogische competentie via de site van Leraar 24.  De competentie wordt nader uitgelegd en ook kun je er een filmpje vinden.

Je vindt in dit onderdeel informatie over burgerschapsvormingsociale integratie en over de omgang met verschillen. Ook is er aandacht voor praktijkvoorbeelden van burgerschapsvormingvan het bevorderen van sociale integratie en van identiteitsontwikkeling Verder is er aandacht voor de vraag hoe je als docent om kunt gaan met vooroordelen, discriminatie en racisme en met etnische spanningen in de klas. Tot slot vind je informatie over wat de pedagogische competentie in multiculturele klassen inhoudt voor de docent.

Het handelen in de klas

In het onderdeel ‘de klas’ staat het handelen van de docent centraal. Je vindt hier informatie over de onderwerpen pedagogiekdidactiekcultuur en communicatie en over relevante competenties. We beantwoorden over deze onderdelen een aantal veelgestelde vragen en we verwijzen naar relevante bronnen. Die vragen zijn geordend van theoretisch naar praktisch.

Pedagogiek

De pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot aan zijn volwassenheid en van de rol die opvoeders en onderwijsgevenden daarin spelen. Een leraar die pedagogisch competent is, biedt de leerlingen of studenten een veilige leer- en werkomgeving en … Lees verder

Didactiek

Didactiek is de wetenschapsdiscipline die zich bezighoudt met de vraag hoe kennis, vaardigheden, leerhoudingen of attitudes door een leerkracht kunnen worden onderwezen aan leerlingen of studenten. Een docent die didactisch competent is, kan een krachtige leeromgeving creëren voor alle leerlingen … Lees verder

Communicatie en cultuur

Een docent in een multiculturele klas krijgt te maken met verschillen in achtergronden, culturen (normen, waarden en gedragingen) religies en voorkennis. Deze verschillen hebben invloed op het verloop van de communicatie. Een docent die interpersoonlijk competent is, kan een veilige … Lees verder