Diversiteit

In dit onderdeel schetsen we ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving die geleid hebben tot de noodzaak voor multicultureel vakmanschap. Je vindt hier informatie over allochtonen en nationaliteiten migratiestromen, talen en religieshet migratiedebatvooroordelen, discriminatie en racisme.

Migratiestromen

Nederland wordt beschouwd als een immigratieland; door de eeuwen heen ligt het aantal immigranten hoger dan het aantal emigranten. Bekijk een korte toelichting op migratiestromen. Wil je meer informatie? Kijk dan op de website van het Centrum voor Geschiedenis van Migranten voor een … Lees verder

Allochtonen en nationaliteiten

Het begrip allochtoon wordt gebruik om onderscheid te maken tussen de oorspronkelijke bewoners van Nederland (autochtonen) en degenen die uit het buitenland afkomstig zijn. De reden voor het introduceren van de term ‘allochtoon’ was de negatieve bijklank die begrippen als … Lees verder

Talen in Nederland

Hoeveel talen worden er in Nederland gesproken? Het Nederlands en het Fries zijn officiële talen in Nederland; daarnaast zijn er ongeveer dertig regionale en stadsdialecten. Twintig procent van de inwoners heeft een niet-Nederlandse taalachtergrond. In de vier grote steden van … Lees verder

Religies in Nederland

Welke religies komen in Nederland veel voor? In Nederland is enerzijds sprake van ontkerkelijking terwijl er anderzijds een toename is van het aantal religies. In 2005 was de verhouding globaal als volgt: ▪   42% zonder religie ▪   29% Rooms katholiek … Lees verder

Vooroordelen, discriminatie en racisme

Wat zijn stereotypen en vooroordelen? Dagelijks staan we bloot aan veel indrukken. Om die te verwerken treedt bij ons denken een mechanisme in werking dat categorieën vormt. Dat categoriseren houdt altijd een zekere mate van generaliseren in. We negeren de … Lees verder

Migratiedebat

In 2000 publiceerde Paul Scheffer het essay Het multiculturele drama (nrc 2000), waarin hij liet zien hoezeer de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland langs elkaar heen leven. Zijn beschouwing leidde tot een groot maatschappelijk debat. In 2010 presenteert hij een breed opgezette studie over … Lees verder