Wat is de definitie van diversiteitsbeleid?

Diversiteitsbeleid (soms ook gebruikt als synoniem voor diversiteitsmanagement) wordt onder meer gedefinieerd als beleid dat gericht is op het erkennen en waarderen van verschillen tussen personen. Het overheidsbeleid is gericht op het laten terugkomen van de bevolkingsdiversiteit in de personele samenstelling en cultuur van gemeentelijke instellingen en bedrijven, en op het bestrijden van negatieve beeldvorming, vooroordelen en uitsluiting.
Het onderwerp diversiteit staat sinds de jaren zeventig prominent op de agenda van bedrijven en instellingen. De doelen zijn verschoven van het opheffen van achterstanden naar het optimaal benutten van uiteenlopende talenten in het licht van het organisatiebelang. [uit: Multicultureel vakmanschap; de Amsterdamse lerarenopleidingen kiezen ervoor!, 2010]
Het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel richt zicht ook op het thema diversiteit en publiceerde op 6 stappen naar een succesvol diversiteitsbeleid.
Seba is een organisatie die zich bezighoudt met diversiteitsbeleid vanuit het motto ‘turning diversity into an opportuniy’. Diversiteitsbeleid wordt gezien als een noodzakelijke voorwaarde voor organisaties die hun bestaansrecht ontlenen aan ontwikkelingen in de samenleving. Op de website van Seba vind je onder meer antwoorden op de meestgestelde vragen over diversiteitsmanagement en een overzicht van de 10 kritische succesfactoren bij het slagen van dat beleid.