Vakdidactisch beleid

Om ervoor te zorgen dat in de vakken de opdracht om burgerschap en sociale integratie bij leerlingen te bevorderen gestalte krijgt, moeten scholen de vakdocenten inspireren en faciliteren.
Via de website Jonge Burgers vind je heel veel informatie en voorbeelden om dit schoolbreed aan te pakken, zoals een leerplan burgerschap.

De school kan ook beleidsmatig een rol spelen in de bevordering van multiperspectiviteit. Zie ook de leerplannen die ontwikkeld zijn door het SLO voor het basisonderwijs, het vmbo de onderbouw van het voortgezet onderwijs en de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Onderzoek: Wilco Kalff, student van de Lerarenopleiding van de UvA (ILO) heeft in 2011 in opdracht van Diversity Joy een onderzoek gedaan naar Burgerschap: Beginnen met Burgerschap, een verkenning van burgerschapsonderwijs: Profielproduct – Burgerschapsonderwijs2 (Wilco Kalff).