Taalcoach

Veel onderwijsinstellingen hebben taalcoaches aangesteld om het taalniveau van leerlingen of studenten te verbeteren.

Wat is precies een taalcoach?

In het kader van de wet op de inburgering heeft de regering het taalcoachproject gerealiseerd. Het is de bedoeling dat inburgeraars gekoppeld worden aan vrijwilligers aan wie ze vragen kunnen stellen en met wie ze het Nederlands kunnen oefenen. Taalcoaches kunnen ook ingezet worden voor leerlingen of studenten die nog niet zo lang in Nederland zijn. Lees ook de toelichting op het taalcoachproject en via de website van het Ministerie kun je meer informatie vinden.

Via de site van filmentaal kun je informatie vinden over taalcoaches.