Taalbeleid in het PO

Hier vind je materiaal over taalbeleid in het PO (primair onderwijs). Je vindt er publicaties van onderzoek, PowerPointpresentaties, websites en voorbeelden van good practices.

Welke publicaties kan ik raadplegen voor taalbeleid in het PO?

Kijk hiervoor naar het Handboek Taalbeleid Basisschool.
Via de stichting Lezen en Schrijven kun je veel informatie vinden over voorlezen.

 Welke websites zijn er op het gebied van taalbeleid in het PO?

Interessant is de website van Schakelklassen. Schakelklassen zijn bestemd voor leerlingen in het primair onderwijs die te kampen hebben met taalachterstand. Het doel is om die leerlingen gedurende een schooljaar zodanig bij te spijkeren dat zij daarna in staat zijn om het onderwijs op hun eigen niveau te vervolgen. Zij krijgen gedurende dat schooljaar intensief taalonderwijs in een aparte groep. Ook het onderdeel van Docsite Taalbeleid over het basisonderwijs biedt veel informatie.

Welke voorbeelden van good practices zijn er van taalbeleid in het PO?

Via de site van leraar24 kun je praktijkvoorbeelden vinden van projecten die met taalbeleid te maken hebben.

Waar vind ik informatie over dyslexie in het PO?

In Nederland heeft ongeveer 10% van de basisschoolleerlingen moeite met leren lezen en schrijven doordat ze in meer of mindere mate dyslectisch zijn. Leert een kind niet goed lezen en schrijven, dan heeft dit grote invloed op de schoolloopbaan en het verdere functioneren in de maatschappij. Het is dan ook belangrijk dat basisscholen lees- en schrijfproblemen zo vroeg mogelijk opmerken en aanpakken.
Om scholen te ondersteunen zijn daarom dyslexieprotocollen ontwikkeld. De protocollen geven aan op welke manier de leerkracht leesproblemen kan signaleren en aanpakken.
Via het Steunpunt Dyslexie  kun je veel informatie vinden over dyslexie in het basisonderwijs en ook vind je hier voorbeelden van protocollen. Er is ook een Startpagina Dyslexie waar je veel informatie kunt vinden, bijvoorbeeld over nieuwe wetenschappelijke inzichten en (digitale) hulpmiddelen voor dyslectische kinderen.