Taalbeleid in het mbo

In het mbo zijn veel ontwikkelingen gaande op het gebied van taalbeleid. In 2009 heeft de staatssecretaris een Deltaplan Taal van de BVE-raad gepresenteerd. Daaruit blijkt dat iedereen de noodzaak voelt om met vereende krachten te werken aan taalbeleid op het mbo. Voor mbo-scholen, die hard werken aan een succesvolle implementatie van de nieuwe kwalificatiedossiers, is taal cruciaal.

Welke publicaties over taalbeleid in het mbo kan ik raadplegen ?

In 2010 publiceerde Tiba Bolle het boek
Drieslag Taal, Praktijkboek Taalbeleid Nederlands in het mbo (2010)‘.
Ze schreef onder meer het volgende in de inleiding: “Het idee achter dit boek is dat u als stafmedewerker, taalco├Ârdinator, taalcoach, opleidingsmanager, directielid of docent direct aan de slag kunt om de taalontwikkeling in uw opleidingen te stimuleren. Het boek staat daarom vol met handige tips, aanwijzingen, raadgevingen en vooral veel praktische informatie en voorbeelden.”

Welke websites zijn er op het gebied van taalbeleid in het mbo?

Hieronder vind je een overzicht van websites van instanties die zich bezighouden met taal en rekenen in het mbo.