Taalbeleid in het HO

Ook op hogescholen en universiteiten is taalbeleid actueel. Sommige instellingen voor hoger onderwijs zijn ertoe overgegaan om selectieve instaptoetsen in te voeren. Andere instellingen, zoals de Universiteit van Amsterdam ziet meer in diagnosticeren en remediëren.

Waar vind ik informatie over de discussie rond taaltoetsen?

Referentieniveaus en aanvang hoger onderwijs, over bijspijkeren bij de overgang naar het hoger onderwijs Cito (2009). Niet iedereen vindt taaltoetsen ideaal. Lees ook het stuk van de Taalprof (2009)
Schaf taaltoetsen voor studenten af!. Dat de taalbeheersing van studenten als een probleem wordt ervaren blijkt ook uit het volgende artikel: Het staat er toch! zeggen taalslordige studenten uit 2010.
Veel universiteiten kiezen vooralsnog niet voor taaltoetsen. Wel worden taalondersteunende cursussen georganiseerd. Zie  ook een filmpje dat Propria Cures maakte over een spellingcursus aan de UvA.

Welke publicaties zijn er over ‘taalbeleid in het hoger onderwijs?

Taalbeleid in het hoger onderwijs, de hype voorbij? (2010) Peters, E. en Tine van Houtven. Acco.
Dit is een inventarisatie van de maatregelen die op verschillende instellingen voor hoger onderwijs zijn genomen in het kader van taalbeleid. Ook worden er aanbevelingen geformuleerd.
In de publicatie Cito: Referentieniveaus en aanvang hoger onderwijs wordt onderzocht hoe de discrepanties tussen het niveau van aankomende studenten en het vereiste niveau van het hoger onderwijs weggewerkt kunnen worden. Het gaat dan om maatregelen voor de poort (het niveau van het voortgezet onderwijs verbeteren), aan de poort (diagnosticerende of selectieve instaptoetsen) of na de poort (remediërende activiteiten en bijspijkercursussen)

Wat zijn actuele ontwikkelingen rond de inzet van ICT bij het taalbeleid in het hoger onderwijs?

In 2011 vond in Tilburg een symposium plaats over de inzet van ICT bij het bevorderen van taalvaardigheid van studenten: ‘De automatische taalhulp’. Alle bijdragen zijn op video opgenomen en via deze link kun je ze bekijken.

Welke websites zijn er over taalbeleid in het hoger onderwijs?

Bij veel universiteiten en hogescholen zijn handzame websites ontwikkeld die de student ondersteuning geven bij academische schrijftaken. Soms zijn er ook oefeningen op te vinden en vaak zijn er verwijzingen naar remediërende cursussen.

Taalloket van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Taalwinkel van de Universiteit van Amsterdam.
Digitale gereedschapskist voor studenten Geesteswetenschappen.
Academisch schrijven van de Rijksuniversiteit Groningen. De RUG heeft ook een handzame syllabus on line staan over academisch schrijven.
http://www.worldwidewriting.com/  Van de Radboud Universiteit Nijmegen.
www.ru.nl/asn/schrijfhulp/schrijftips/ van de Radboud Universiteit Nijmegen
Wim Blokzijl van de Technische Universiteit Delft  heeft een vergelijkend onderzoek gedaan naar ‘academisch leren schrijven via het internet’. Hij heeft de website van Noordstar, van de Rijksuniversiteit Groningen vergeleken met de site van Worldwidewriting.

 Zijn er good practices van taalbeleid in het hoger onderwijs?

Zie daarvoor de websites die hierboven genoemd zijn.

Waar vind ik informatie over dyslexie in het hoger onderwijs?

Geschat wordt dat 2 % van de studenten in het hoger onderwijs dyslexie heeft. Veel universiteiten en hogescholen hanteren een protocol, hetgeen betekent dat dyslectische studenten bijvoorbeeld verlenging kunnen krijgen bij tentamens.
Via de website van het Steunpunt Dyslexie  kun je veel informatie vinden over studeren met dyslexie.