Taalbeleid

Taalbeleid is een belangrijk onderdeel van diversiteitsbeleid. In dit onderdeel vind je informatie over de definitie van taalbeleidde ontwikkelingen van het taalbeleid, en de voorwaarden voor een goed taalbeleid. Verder vind je links naar publicaties over taalbeleid die van belang zijn en ook tref je hier voorbeelden van effectief taalbeleid aan. Ten slotte vind je hier links naar overheidsinstanties die steun bieden aan taalbeleid en organisaties die zich bezighouden met taalbeleid. Ook vind je informatie over het aanbod van trainingen op het gebied van taalbeleid.

Wat is de definitie van taalbeleid?

Een algemeen geaccepteerde definitie van taalbeleid op school luidt: ‘Taalbeleid is de structurele en strategische poging om de dagelijkse onderwijspraktijk in scholen, hogescholen of universiteiten aan te passen aan de taalleerbehoeften van alle leerlingen, deelnemers of studenten met het oog op het verbeteren van hun onderwijsresultaten’.
Veel informatie kun je vinden via de website Taalweb Amsterdam, de Docsite Taalbeleid,  en de site van Leoned.

Wat zijn de ontwikkelingen van het taalbeleid?

Aanvankelijk bestond taalbeleid voornamelijk uit het organiseren van taalremediërende activiteiten. Gaandeweg is de opvatting over taalbeleid breder geworden en tegenwoordig bestaat er een grote mate van consensus over de visie dat taalbeleid van belang is voor alle leerlingen of studenten en dat het een schoolbrede aanpak vereist. Ook wordt steeds meer gekeken naar andere landen waar diversiteit en meertaligheid een rol speelt in het onderwijs.
In 2009 bracht het tijdschrift Levende Talen en special uit over taalbeleid: Taal Centraal.

Wat zijn de voorwaarden voor een goed taalbeleid?

In toenemende mate nemen onderwijsinstellingen het taalbeleid serieus en dat betekent dat er door de directie of het bestuur medewerkers gefaciliteerd worden om taalbeleid te ontwerpen, uit te zetten, uit te (laten) voeren, te evalueren en bij te stellen. Zie ook de ‘achtbaan van het taalbeleid‘.

Op de website van het Expertisecentrum Nederlands kun je een stappenplan, In 10 stappen naar taalbeleidsplan vinden voor het opzetten van taalbeleid.

Welke publicaties over taalbeleid zijn van belang?

Al decennialang vindt in Nederland en in andere landen onderzoek plaats naar oorzaken van taalachterstanden en de effectiviteit van verschillende soorten taalbeleid. Hier vind je een overzicht van publicaties van wetenschappelijk onderzoek naar taalbeleid. Lees ook de rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Nederlands als tweede taal vanwege de gemeente Amsterdam aan de Universiteit van Amsterdam op woensdag 15 juni 2005 door Folkert Kuiken, getiteld Taalbeleid als uitdaging, of bekijk de folder van het CINOP over strategisch taalbeleid ‘Taal van struikelblok naar sleutel tot succes‘.

Waar vind ik voorbeelden van effectief taalbeleid?

Het digitale tijdschrift voor taalbeleid, taalschrift.org bevat veel informatie en aansprekende voorbeelden van taalbeleid op verschillende schoolniveaus. Bekijk ook de uitgewerkte plannen voor succesvol taalbeleid op verschillende scholen: het Cambium College: 2015-2018-taalverbeterplan-taalbeleid en de St. Jan Scholengemeenschap ‘Taalbeleid Sint Jan Scholengemeenschap‘.
Voor het PO kun je via leraar24 filmpjes bekijken over Taalpilots.

Welke overheidsinstanties bieden steun aan taalbeleid?

Veel gemeenten hebben speciale afdelingen die zich bezighouden met ondersteuning van het taalbeleid op scholen, bijvoorbeeld de gemeente  Amsterdam.

 Welke organisaties houden zich bezig met taalbeleid?

Hier vind je de websites van organisaties die zich bezighouden met taalbeleid. Dit is het deel van de website van de Nederlandse Taalunie dat gaat over taalbeleid. Via de website van Leoned kun je ook  heel veel informatie vinden, evenals via de website van Platform Taalgericht Vakonderwijs.

Wat is het aanbod van trainingen op het gebied van taalbeleid?

Door het hele land worden op ieder niveau trainingen aangeboden die te maken hebben met taalbeleid. Via eerder genoemde websites kun je aanbiedingen vinden. Scholen hebben hiervoor een budget.
Je vindt bijvoorbeeld trainingen via de volgende websites: de CED-groep of het APS.