Doorlopende leerlijnen

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs zijn de ‘Doorlopende Leerlijnen taal- en rekenen’ opgesteld. Het is de bedoeling dat deze geïmplementeerd worden in het Nederlandse onderwijs.

Waarom heeft de regering de doorlopende leerlijnen ingesteld?

Omdat er vanuit de maatschappij en het onderwijsveld steeds luider zorgen werden geuit over het taal- en rekenniveau van leerlingen en studenten, heeft de regering het nuttig en nodig gevonden binnen alle onderwijsniveaus precies vast te stellen hoe het is gesteld met de taal- en rekenvaardigheden. Ook is het de bedoeling dat de taal- en rekenprestaties van alle leerlingen op een hoger niveau worden gebracht. Om dat te bereiken, moet het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun opleiding in zogenoemde referentieniveaus worden vastgelegd. Deze referentieniveaus zorgen er ook voor dat leerlingen soepeler van het ene onderwijsniveau naar het andere kunnen overstappen.

Wat kan ik vinden op de site van de doorlopende leerlijnen?

Via de site  Doorlopende leerlijnen taal en rekenen kun je voor elk schoolniveau heel veel informatie vinden over de totstandkoming van de Doorlopende Leerlijnen, de achterliggende gedachten, de referentiekaders en de wijze waarop deze geïmplementeerd dienen te worden. Ook zijn op deze sites voorbeelden en filmpjes te vinden over hoe scholen omgaan met de referentiekaders. Voor elke leraar (in opleiding) is het van zeer groot belang om dit deze site regelmatig te raadplegen. Je kunt er precies vinden wat de consequenties zijn voor je onderwijspraktijk. Je leest er bijvoorbeeld alles over de wettelijke invoering van de taaltoetsen en ook word je op de hoogte gehouden van discussiebijeenkomsten en trainingen op het gebied van de Doorlopende Leerlijnen.

Welk scholingsaanbod is er op dit gebied?

Hier vind je een link naar het deel van de site van de Doorlopende Leerlijnen waar je informatie vindt over scholingsaanbod.

Welke websites over doorlopende leerlijnen zijn er nog meer van belang?

 • www.mboraad.nl
  Site van de MBO Raad, brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Hier is informatie te vinden over taalbeleid, competentiegericht onderwijs enzovoort. Het Raamwerk Nederlands voor het vmbo is hier te downloaden bij ‘Publicaties’.
 • www.taalenrekenen.nl
  Door de SLO onderhouden website over de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen. Bevat de relevante basisstukken. Heeft betrekking op alle onderwijssectoren.
 • www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl
  Deze website wordt onderhouden door het Steunpunt taal en rekenen mbo in Ede en bevat heel veel informatie over de invoering van de referentieniveaus en examens taal en rekenen in het mbo.
 • http://taalinmbo.kennisnet.nl/
  Site van Kennisnet, gericht op taalbeleid in het beroepsonderwijs. Hier zijn onder andere ontwikkelde taalprofielen van diverse beroepen te vinden.
 • www.kwalificatiesmbo.nl
  Site van de gezamenlijke Kenniscentra Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven en het Coördinatiepunt Kwalificaties Beroepsonderwijs. Op deze site zijn de kwalificatiedossiers van verschillende beroepen (mbo-niveau) te vinden.
 • taalgerichtvakonderwijs.nl
  Site van het Platform Taalgericht vakonderwijs. Hier is informatie te vinden over taalgericht vakonderwijs, er zijn lesbeschrijvingen aanwezig en is er mogelijkheid om te testen hoe taalgericht u lesgeeft (in aanbouw).