Didactisch beleid

Waar vind ik informatie over didactisch beleid

Als diversiteit het uitgangspunt is bij het vormgeven van didactisch beleid, moet dat zichtbaar worden in de aandacht voor multiperspectiviteit en voor taalontwikkeling in alle vakken. Ga voor meer informatie naar vakdidactisch beleid of taalbeleid. We besteden daarnaast apart aandacht aan het onderwerp doorlopende leerlijnen.

Via de site Jonge Burgers vind je veel informatie over alle vormen van didactisch beleid.