Het beleid van de school

In het onderdeel ‘de school’ staat het beleid centraal waarmee de onderwijsinstelling richting geeft aan het pedagogisch en didactisch handelen van de docent in de multiculturele klas, aan het vormgeven van de organisatie en aan de relatie met de omgeving. De identiteit van een school is in grote mate bepalend voor het beleid. We presenteren informatie over diversiteitsbeleid, personeelsbeleid, pedagogisch beleid en didactisch beleid. Per categorie beantwoorden we een aantal veelgestelde vragen en verwijzen we naar relevante publicaties en interessante websites.

Diversiteitsbeleid

Wat is de definitie van diversiteitsbeleid? Diversiteitsbeleid (soms ook gebruikt als synoniem voor diversiteitsmanagement) wordt onder meer gedefinieerd als beleid dat gericht is op het erkennen en waarderen van verschillen tussen personen. Het overheidsbeleid is gericht op het laten terugkomen … Lees verder

Personeelsbeleid

Waar vind ik informatie over personeelsbeleid? Als diversiteit het uitgangspunt is bij het vormgeven van personeelsbeleid, is de aandacht onder meer gericht op meer kleur in de organisatie, op het aannemen van allochtone medewerkers (rolmodellen) op alle niveaus en op … Lees verder

Pedagodisch beleid

Waar vind ik informatie over pedagogisch beleid Als diversiteit het uitgangspunt is bij het vormgeven van pedagogisch beleid, moet de aandacht gericht zijn op het creëren van een leefomgeving waarin alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en zich veilig kunnen … Lees verder

Didactisch beleid

Waar vind ik informatie over didactisch beleid Als diversiteit het uitgangspunt is bij het vormgeven van didactisch beleid, moet dat zichtbaar worden in de aandacht voor multiperspectiviteit en voor taalontwikkeling in alle vakken. Ga voor meer informatie naar vakdidactisch beleid … Lees verder

Geef een reactie