Allochtonen in het onderwijs

Niet-westerse allochtonen volgen vaker dan Nederlanders en westerse allochtonen een lagere onderwijssoort. Wel neemt sinds 2005 onder alle herkomstgroepen het aantal havo- en vwo-gediplomeerden toe.
Als oorzaak van de deelname- en prestatieachterstand van niet-westerse allochtonen aan hogere onderwijssoorten wordt de zwakkere sociaaleconomische achtergrond van het merendeel van de kinderen met een niet-westerse achtergrond gezien.
De cijfers laten echter ook zien dat niet-westerse allochtonen, ondanks een start in het vmbo, relatief vaak via een indirecte en langere leerroute alsnog de weg naar het hbo afleggen.

Op het onderdeel ´Trends in beeld´ van de site van het Ministerie van Onderwijs kun je zien hoe de deelname aan verschillende soorten onderwijs van niet-westerse allochtone leerlingen zich heeft ontwikkeld . Zie ook het complete rapport  ‘Trends in beeld 2010‘.

In februari 2013 schreef David Pinto een opiniestuk in de Volkskrant, waarin hij constateerde dat de afgelopen 20 jaar slechts weinig verbetering is opgetreden in de positie van Marokkanen in het Nederlandse onderwijs. Hij heeft daar ook een verklaring voor.