Religies in Nederland

Welke religies komen in Nederland veel voor?

In Nederland is enerzijds sprake van ontkerkelijking terwijl er anderzijds een toename is van het aantal religies. In 2005 was de verhouding globaal als volgt:

▪   42% zonder religie
▪   29% Rooms katholiek
▪   19% Protestant
▪   5% Islam
▪   5% Overige religies

Het Handboek Religie in Nederland (2008) beschrijft en analyseert nieuwe ontwikkelingen en het laat zien hoe nieuwe ‘heilige’ praktijken ontstaan. Het boek gaat ook in op de plaats van atheïsme en humanisme in het religieuze landschap en op het debat over religie in de media.

Waar vind ik informatie over religieuze achtergronden en vraagstukken?

De website van het Centrum voor levensbeschouwing bevat beschrijvingen van publicaties op het gebied van levensbeschouwing en identiteit, zoals boeken, tijdschriften en tijdschriftartikelen, leermiddelen, audiovisuele media, educatieve software en internetsites. Er zijn links in de databank opgenomen zodat je direct kunt doorklikken naar andere relevante websites.

Het Kaski is het expertisecentrum van de Radboud Universiteit Nijmegen over religie en samenleving. Vanuit een jarenlange ervaring ­– als één van de oudste sociaal-wetenschappelijke instituten in Nederland– is veel deskundigheid opgebouwd over kerk,
geloof, religie en samenleving. Onderzoekers van het Centrum voor Interculturele Theologie, Dialoog, Missiologie en Oecumenia (Centrum IIMO, UU) bestuderen ontwikkelingen in het christendom in wisselwerking met andere religies.

Waar vind ik informatie over religieuze feesten, gebruiken en rituelen?

Op de site website van de Wereld Feesten Almanak vind je verhalen en informatie over feesten, vieringen, rituelen en gebruiken van verschillende culturen en religies. Informatie over verschillende (religie- en cultuurgebonden) rituelen bij het rouwen vind je via de website over rouwverwerking In de wolken.

Waar vind ik informatie over de interreligieuze dialoog?

De in 2008 opgerichte religiueze werkplaats, Bureau Intermonde, heeft het initiatief genomen tot een website om de dialoog een nieuwe impuls te geven. De website www.bruggenbouwers.com hanteert de invalshoeken ‘respect, verbinding, dialoog en ontmoeting’.