De ontwikkelingen in de samenleving

In dit onderdeel schetsen we ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving die geleid hebben tot de noodzaak voor multicultureel vakmanschap. Je vindt hier informatie over migratiestromenallochtonen en nationaliteitentalen in Nederland, religies in Nederlandvooroordelen, discriminatie en racisme.

Veel aandacht natuurlijk ook voor het thema onderwijs, voor het Nederlands onderwijssysteemde segregatie in het onderwijs en de participatie van allochtonen in het (hoger) onderwijs.

Diversiteit

In dit onderdeel schetsen we ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving die geleid hebben tot de noodzaak voor multicultureel vakmanschap. Je vindt hier informatie over allochtonen en nationaliteiten,  migratiestromen, talen en religies, het migratiedebat, vooroordelen, discriminatie en racisme.

Onderwijs

Hier vind je informatie over het thema onderwijs, voor het Nederlands onderwijssysteem, de segregatie in het onderwijs en de participatie van allochtonen in het (hoger) onderwijs.

Geef een reactie