Algemeen

In november 2012  heeft Loes Mulders van de Universitaire Lerarenopleiding van de Vrije Universiteit een theoretische onderbouwing van de colleges multiculturaliteit aan de nVU gepubliceerd: Wie ben ik, wie is de ander. Onderzoek theoretische onderbouwing colleges multiculturaliteit 2012

Aan de Interfacultaire Lerarenopleidingen van de UvA hebben Femke Boesenkool en Helen van Hoorn een opdracht ontwikkeld om te onderzoeken of en zo ja welke hindernissen LIO’s met een niet Nederlandstalige achtergrond ondervinden in de opleiding tot eerste graad leraar bij de ILO.

Ook moet onderzocht worden welke ondersteuningsbehoefte LIO’s met een niet Nederlandstalige achtergrond hebben op het gebied van hun studie. Er moet een antwoord gezocht worden op de vraag wat succesfactoren in de opleiding kunnen zijn voor niet-Nederlandstalige LIO’s.