Competenties en kennis

In de wet Beroepen in het Onderwijs (BIO) is sinds 2004 vastgelegd over welke zeven competenties docenten in de verschillende onderwijssectoren moet beschikken. Op de site van de onderwijscoöperatie vind je veel informatie over de wet, de bekwaamheidseisen en de manier waarop scholen daarmee omgaan.

De wet is in 2006 aangenomen en in de jaren daarna is er hard gewerkt aan het vastleggen van een kennisbasis per vak in PO en VO, zie bijvoorbeeld hier. Ook is er gewerkt aan een generieke kennisbasis.

Wat wordt er verstaan onder multiculturele competenties?

W.Shadid publiceerde in 2010 een artikel met de titel Interculturele Competententie, een vak apart.
Deze tekst is ook als geluidsbestand met slides te beluisteren op youtube. In de tekst wordt betoogd dat interculturele competenties noodzakelijk zijn voor zowel autochtonen als allochtonen, dat ze betrekking hebben op zowel culturele als sociaal-economische groepsverschillen, dat er een een bepaalde houding vereist is en dat interculturele competenties niet alleen nuttig zijn in werksituaties, maar dat ze een onderdeel vormen van een levenshouding.

In oktober 2010 sprak Sabine Severiens bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Diversiteit en onderwijs over Divers talent in de klas. Zij gaf aan dat er nog weinig bekend is over de multiculturele competenties en of die als afzonderlijke competentie bijdraagt aan studiesucces van leerlingen. Vanuit haar leerstoel wil zij hier onderzoek naar doen.

Van eerdere datum is de rede Multicultureel competent samen(-)leven die Lucy Kortram in 2004 uitsprak toen ze aangesteld werd als lector Diversiteit en de multiculturele competentie. Zij stelde dat Multiculturele competentie een visie vraagt waarin niet alleen burgers, maar ook etnische groepen gelijkwaardig zijn. Met behulp van zo’n visie kan gezocht worden naar de juiste toon in het multiculturele debat en naar de juiste aanpak van multiculturele vraagstukken.

Aaron Thompson schetst in zijn ‘stairway to cultural competence’ vier stappen om van culturele sensitiviteit tot culturele competentie te komen. Hij definieert het begrip als ‘het vermogen om culturele verschillen te appreciëren en om effectief met mensen van verschillende culturele achtergronden om te gaan’. In de presentatie die in het voorjaar van 2011 gaf op het HvA-congres ging hij ook in op het belang van de culturele competentie in het HO en op manieren om diversiteit inde klas te incorporeren. Kijk hier voor de powerpointpresentatie.