Producten van Studenten

Op de websites van de lerarenopleidingen staan interessante producten ter inspiratie:

Zie hier lesontwerpen van studenten van de ILO

Zie hier profielproducten van studenten van de ILO