Het leren van de professional

Van professionals wordt verwacht dat zij zich hun leven lang op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen in de samenleving en in hun vakgebied.

Hier vind je meer informatie over de competenties en de kennis en over de begrippen multicultureel vakmanschap en multiculturele competenties. Verder vind je informatie over relevante organisaties en hun websites, over en onderzoek in het buitenland.

Competenties en kennis

In de wet Beroepen in het Onderwijs (BIO) is sinds 2004 vastgelegd over welke zeven competenties docenten in de verschillende onderwijssectoren moet beschikken. Op de site van de onderwijscoöperatie vind je veel informatie over de wet, de bekwaamheidseisen en de manier … Lees verder

Multicultureel Vakmanschap

Eind 2008 is de projectgroep Multicultureel Vakmanschap van de vijf Amsterdamse lerarenopleidingen van start gegaan. Het project heeft twee hoofddoelen: door meer aandacht voor Multicultureel Vakmanschap  de uitval van allochtone studenten te reduceren en álle studenten beter voor te bereiden op … Lees verder

Organisaties en onderzoek

Je vindt hieronder informatie over relevante organisaties, onderzoek en websites. Voor een overzicht van het inhoudelijk netwerk rondom de lerarenopleidingen verwijzen we naar de notitie van Marco Snoek. Hierin worden een groot aantal (digitale) bronnen genoemd die deel uitmaken van … Lees verder

Onderzoeksopdrachten

Op veel lerarenopleidingen worden onderzoeksopdrachten ontworpen die te maken hebben met diversiteit. Hieronder vind je daar interessante voorbeelden van. Deze zijn uitgesplitst in de categorieën Algemeen, Talen, Zaakvakken en Exacte vakken.

Producten van Studenten

Op de websites van de lerarenopleidingen staan interessante producten ter inspiratie: Zie hier lesontwerpen van studenten van de ILO Zie hier profielproducten van studenten van de ILO  

Buitenland

Over onderwerpen als ‘omgaan met culturele diversiteit in het onderwijs’, ‘taalverwerving en taalontwikkeling’ en ‘het beroep van leraar’ is veel te leren van ervaringen uit het buitenland. Zeer veel informatie kun je vinden via de site van Compas, een Britse … Lees verder

Geef een reactie