Workshop “Niet iedereen is gelijk: ruimte voor multiculturele diversiteit in de praktijk”

Kitlyn Tjin A Djie is transcultureel systeemtherapeut. Zij heeft het model Beschermjassen ontwikkeld vanuit de jeugdhulpverlening aan migranten en is tevens eigenaar van Bureau Beschermjassen voor transculturele ontwikkeling. Ze is opleider/trainer bij diverse opleidingsinstituten, onder andere bij de opleiding Supervisie en Coaching van de Transfergroep in Rotterdam. Beschermjassen is niet alleen van toepassing bij migranten: overal waar sprake is van uitsluiting van bepaalde groepen biedt het model handvatten om ruimte te geven aan diversiteit.

De samenleving bestaat uit allerlei soorten mensen die allemaal iets anders nodig hebben. Als student, aankomend of beginnend pedagoog/onderwijskundige beweeg je je in een samenleving die gekenmerkt wordt door grote multiculturele diversiteit. Deze diversiteit weerspiegelt zich ook in de cliënten waarmee je in aanraking komt of gaat komen; in de leerlingen die je ontmoet, in de kinderen, de jongeren, de ouders, en in je collega’s.
Als hoogopgeleide gedragswetenschapper kan er bijvoorbeeld een groot verschil bestaan in taalgebruik, houding, woordkeuze, dagelijkse realiteit, met bijvoorbeeld laagopgeleide cliënten.

Tijdens deze interactieve themabijeenkomst wordt ingegaan op vragen zoals:

   Hoe sluit je aan bij mensen die heel anders zijn dan jij in hun achtergrond, waarden en normen, uiterlijk, overtuigingen, huidskleur, opleidingsniveau?

  Welke invloed heeft jouw eigen opvoeding en achtergrond op hoe jij (straks) als professional aan het werk gaat?

 Hoe ga je om met allochtone kinderen met taalproblemen?

 Hoe gaan multiculturele gezinnen om met de acceptatie van een kind met een beperking?

Kortom,  wil je hierover meer weten? Kom dan naar deze bijeenkomst!

Datum & Tijd:      Maandagavond 10 maart 2014 19.00 uur – 21.30 uur

Locatie:                Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, te Utrecht

Kosten:                 Voor NVO-studentleden of NVO-leden afgestudeerd         sinds 2012: €5,– , Overige deelnemers: € 10,–

Organisatie:         Netwerk Studenten en Starters, vragen via Lara van der Linden.

Meld je hier aan

Vrijdag 21 februari. Boeklancering ‘DUTCH RACISM’

Friday, 21 February 2014, 2-5 PM
Venue: Kenniscentrum Tropenmuseum, Linnaeusstraat 2, Amsterdam

The 15th meeting of the Platform for Postcolonial Readings is dedicated to the new book Dutch Racism (Rodopi 2014), a timely intervention in a very polarised and often simplifying debate, edited by Philomena Essed (Professor of Critical Race, Gender and Leadership Studies, Antioch University) and Isabel Hoving (associate professor Film and Literary Studies and Diversity Officer, Leiden University).

This book is the first of its kind to present a comprehensive picture of the nature of (often-denied) Dutch racism. An interdisciplinary group of contributors carefully unfolds the legacy of racism in the Netherlands and the (former) colonies. They demonstrate how Dutch racism operates within and beyond the national borders, how it is shaped by European and global influences, and in what ways intersects with other systems of domination. Topics include colonial histories revisited, Afrikaner settler racism, everyday antisemitism and islamophobia, racism and interaction at work, contemporary novels, government policy, the integration exam, the psychology of racism in public debates, and 21th century resistance.

During the Platform meeting we will predominantly focus on the following questions:

×      what is specific to Dutch racism,

×      what contributes to its complexity, and

×      why is racism so intensely contested in the Netherlands?

We have invited Gloria Wekker (Utrecht University) and Guno Jones (Free University Amsterdam), contributors to the volume, to respond to these questions, taking their own contributions as a starting point for the presentation of their insights and opinions. The editors will moderate the meeting and guide us through this precarious and heavily contested field. In the discussions that follow the contributors’ presentations, comparative attention will be paid to racism in Belgium and beyond.

The meeting takes place at the Tropenmuseum, where the fascinating exhibition Zwart & Wit addresses similar topics and themes. We strongly recommend participants to visit this exhibition previous to the Platform meeting.

The meeting is open for all researchers, Research Master and PhD students working in the field of postcolonial studies and for all others interested in the topic of Dutch Racism. Please register with Eloe Kingma of NICA/OSL (nica-fgw@uva.nl). On request you can receive the introduction of Dutch Racism as preparatory reading.

The programme starts at 2PM sharp. Doors open at 1.30PM. Drinks afterwards.

The fee of 12,50 includes entrance to the museum and to the exhibition Zwart & Wit. (For reductions see: www.tropenmuseum.nl; free entrance with Museum Card). 

Organizers: Elisabeth Bekers (VUB), Sarah De Mul (OU), Isabel Hoving (UL), Liesbeth Minnaard (UL), in collaboration with Nancy Jouwe (Kosmopolis Utrecht), Philomena Essed (Antioch U) and the Tropenmuseum Amsterdam.

Workshop “Niet iedereen is gelijk: ruimte voor multiculturele diversiteit in de praktijk”

Kitlyn Tjin A Djie is transcultureel systeemtherapeut. Zij heeft het model Beschermjassen ontwikkeld vanuit de jeugdhulpverlening aan migranten en is tevens eigenaar van Bureau Beschermjassen voor transculturele ontwikkeling. Ze is opleider/trainer bij diverse opleidingsinstituten, onder andere bij de opleiding Supervisie en Coaching van de Transfergroep in Rotterdam. Beschermjassen is niet alleen van toepassing bij migranten: overal waar sprake is van uitsluiting van bepaalde groepen biedt het model handvatten om ruimte te geven aan diversiteit.

De samenleving bestaat uit allerlei soorten mensen die allemaal iets anders nodig hebben. Als student, aankomend of beginnend pedagoog/onderwijskundige beweeg je je in een samenleving die gekenmerkt wordt door grote multiculturele diversiteit. Deze diversiteit weerspiegelt zich ook in de cliënten waarmee je in aanraking komt of gaat komen; in de leerlingen die je ontmoet, in de kinderen, de jongeren, de ouders, en in je collega’s.
Als hoogopgeleide gedragswetenschapper kan er bijvoorbeeld een groot verschil bestaan in taalgebruik, houding, woordkeuze, dagelijkse realiteit, met bijvoorbeeld laagopgeleide cliënten.

Tijdens deze interactieve themabijeenkomst wordt ingegaan op vragen zoals:

   Hoe sluit je aan bij mensen die heel anders zijn dan jij in hun achtergrond, waarden en normen, uiterlijk, overtuigingen, huidskleur, opleidingsniveau?

  Welke invloed heeft jouw eigen opvoeding en achtergrond op hoe jij (straks) als professional aan het werk gaat?

 Hoe ga je om met allochtone kinderen met taalproblemen?

 Hoe gaan multiculturele gezinnen om met de acceptatie van een kind met een beperking?

Kortom,  wil je hierover meer weten? Kom dan naar deze bijeenkomst!

Datum & Tijd:      Maandagavond 10 maart 2014 19.00 uur – 21.30 uur

Locatie:                Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, te Utrecht

Kosten:                 Voor NVO-studentleden of NVO-leden afgestudeerd         sinds 2012: €5,– , Overige deelnemers: € 10,–

Organisatie:         Netwerk Studenten en Starters, vragen via Lara van der Linden.

Meld je hier aan

Tochtige gang van studiesucces

Studiesucces is weerbarstig, inspanningen vergen lange adem. Ron Bormans analyseert vanuit de recente evaluatie door Echo hoe zijn Rotterdamse hogeschool bij allochtone studenten stappen zet. Het is als een “kille, tochtige gang: de voordeur staat wijd open, maar de achterdeur ook.”

Lees verder

Aantal vroegtijdig schoolverlaters daalt fors.

Steeds meer jongeren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs halen hun diploma. Het aantal voortijdig schoolverlaters is afgelopen schooljaar fors gedaald naar 27.950 jongeren. Ten opzichte van schooljaar 2011-2012 is dit een daling van 8.300 jongeren. De daling is enerzijds toe te schrijven aan de gezamenlijke inspanningen van scholen, gemeenten en andere partners.

Lees hier meer!

Voordragen kandidaten ECHO award!

Op vrijdag 11 april 2014 reikt ECHO voor het 14e achtereenvolgende jaar de ECHO Awards uit aan excellent allochtoon talent in het hoger onderwijs. De winnaars worden beloond met de ECHO Award: een summercourse aan UCLA, the University of California Los Angeles in de Verenigde Staten.

Deze prijs maakt het talent dat schuilt in de verschillende gemeenschappen in Nederland zichtbaar en biedt hen een platform om hun verhalen, ervaringen en toekomstvisie te delen. Een voordracht voor de ECHO Award betekent toetreding tot het ECHO Ambassadeursnetwerk van meer dan 400 ECHO Ambassadeurs en houdt in: actief meedenken in onderwijsvernieuwing, interactie met politiek en sparren met het bedrijfsleven. Daarnaast worden alle voorgedragen kandidaten uitgenodigd om bij te dragen aan de Junior Academy, een Kinderuniversiteit voor leerlingen in het basisonderwijs. Op deze wijze draagt de ECHO Award bij aan het samenbrengen van verschillende werelden die niet alleen ten goede komt aan de student, maar ook aan de kwaliteit van het onderwijs, de economie en de maatschappij.

Met het uitreiken van de ECHO Award genereren we positieve aandacht voor individuele successen van allochtone studenten en willen we de ontwikkeling van de winnaars van de ECHO Award stimuleren en versterken.

Lees hier verder over de ECHO award en hoe u studenten kunt voordragen

26 November: Meesterlijke Onderwijsdag 2013. Kies voor een carrière in het basisonderwijs!

Meesterlijke Onderwijsdag 2013

Universitaire Pabo van Amsterdam

Voorlichting

Steeds minder jongens kiezen voor een carrière in het basisonderwijs en het aantal mannelijke leraren in het primair onderwijs neemt hierdoor steeds verder af. Om meer jongens te interesseren voor het lesgeven in het basisonderwijs organiseren de UvA en de HvA op 26 november weer de Meesterlijke Onderwijsdag.

Voor wie

De Meesterlijke Onderwijsdag is speciaal bedoeld voor jongens, mannen en meesters die geïnteresseerd zijn in de Universitaire Pabo van Amsterdam.

Ook ouders/begeleiders en schooldecanen/docenten zijn welkom.

Wat kun je verwachten

Je leert meer over hoe het is om voor de klas te staan. Ook maak je kennis met de docenten en studenten van Universitaire Pabo van Amsterdam (UvA-HvA), Pedagogische wetenschappen (UvA), Onderwijskunde (UvA) en de Pabo (HvA).

Je kunt, naar gelang je interesse, voorlichting krijgen over deze vier opleidingen en o.a. zelf aan de slag gaan met het ‘maken van onderwijs’.

Kom je naar de Meesterlijke Onderwijsdag?

Aanmelding is verplicht, kijk hier!

Onderzoek NWO: Ouderbetrokkenheid thuis is effectiever dan ouderbetrokkenheid op school

Van alle vormen van betrokkenheid van ouders bij de school, levert dat wat ouders thuis doen en laten rond school de grootste bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Aanzienlijk minder groot is het effect van ouderbetrokkenheid op school en het contact tussen ouders en leraren. Leraren kunnen wel meer doen om de ouderbetrokkenheid te verhogen. Dit blijkt uit een NWO-studie van onderwijsonderzoeker Eddie Denessen (Radboud Universiteit Nijmegen) en zijn team.

De onderzoekers bestudeerden 165 onderzoekspublicaties op het gebied van ouderbetrokkenheid. De onderzoeken gingen in op de effecten van deze betrokkenheid op presentaties, motivatie, het welbevinden en de zelfwaardering van leerlingen van verschillende leeftijden.

Lees hier meer!

18 november: Regionale bijeenkomst over succesvol partnerschap tussen ouders en school in het PO, VO en MBO bij talentontwikkeling van kinderen

Staatssecretaris Dekker: “Onderzoek bevestigt dat leerlingen veel beter presteren als hun ouders en school samenwerken. Alleen met een goede betrokkenheid van ouders bij de school komen we van goed tot excellent onderwijs.”

Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school. Samen kunnen ouders en school zorgen voor een veilige en stimulerende leeromgeving voor het kind. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) roept scholen en ouders daarom op met elkaar in gesprek te gaan.  Namens het programma Ouders en school samen organiseren drie Expertisepunten Ouderbetrokkenheid op maandag 18 november een bijeenkomst over het partnerschap tussen ouders en school in de regio Noordoost Nederland. Op deze bijeenkomst geeft Staatssecretaris Dekker de aftrap van de regionale aanpak ouderbetrokkenheid, waarmee het ministerie beoogt het thema nog dichterbij de scholen te brengen en onderlinge kennisuitwisseling te stimuleren en faciliteren.

Wat zijn de succesfactoren voor ouderbetrokkenheid op school? Hoe geef je het partnerschap tussen school en ouders goed vorm? Welk beleid maak je op school op het thema ouderbetrokkenheid? Hoe kan de school ouders nog beter betrekken bij het inspelen op de onderwijs- en zorgbehoeften van kinderen? Wat verwachten ouders van de school? Op deze en andere vragen krijgt u een antwoord. Dit gebeurt o.a. in het plenaire programma met staatssecretaris Sander Dekker en andere sprekers. Daarnaast zijn er twee rondes van thematische deelsessies, waarin u inspiratie opdoet en kennis en praktijkervaring kunt uitwisselen met collega schoolleiders, bestuurders, leraren, ouders, beleidsmedewerkers van gemeenten en partnerorganisaties van scholen.

Programma

15.30-16.00 uur    Inloop en informatiemarkt
16.00-16.45 uur    Plenair programma met onder andere Foppe de Haan
16.50-17.40 uur    Workshopronde 1
17.40-18.40 uur    Pauze met eten, drinken, videoboodschap Sander Dekker en
Informatiemarkt
18.40-19.30 uur    Workshopronde 2
19.30-20.00 uur    Afsluiting en gelegenheid tot napraten

Datum en tijdstip

maandag 18 november, 16.00-20.00 uur (met een pauze waarin er voor broodjes en iets te drinken wordt gezorgd)

Locatie

Assen, Hotel Van de Valk

Meld je hier aan