Nieuwe uitgave in de Hoger Onderwijs Reeks: Diversiteit in het hoger onderwijs!

Nieuwe uitgave in de Hoger Onderwijs Reeks: Diversiteit in het hoger onderwijs! Dit is een ondersteunende uitgave voor docenten, (opleidings)managers en beleidsmedewerkers in het hoger onderwijs.

Diversiteit in het hoger onderwijs legt het accent op de effectieve omgang en communicatie tussen docenten en studenten in een hoger onderwijsomgeving die steeds multicultureler wordt. De uitgave gaat in op vragen als: ‘Hoe kan ik mijn relatie met een diverse studentenpopulatie verbeteren?’ ‘Hoe moet ik omgaan met conflicten tussen studenten onderling?’ ‘Op welke wijze verklein ik de kloof tussen studenten en kan ik groepsvorming op basis van etniciteit doorbreken?

Diversiteit in het hoger onderwijs is geschreven vanuit het perspectief van docent én student. Het biedt de professional concrete handvatten en een waardevolle houvast voor de verdere professionalisering van het hoger onderwijs.

Kijk hier voor meer informatie!