Nieuw onderzoek van Kohnstam instituut naar het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en sociale en etnische achtergrond

Een praktijkreviewstudie naar het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en sociale en etnische achtergrond

In het onderwijs worden leerkrachten in toenemende mate geconfronteerd met verschillen tussen leerlingen: in prestatieniveaus, in sociaal-economische en/of culturele achtergrond en in motivatie. Leerkrachten hebben behoefte aan richtlijnen hoe zij kunnen omgaan met de toenemende diversiteit in hun klassen. Motivatie is essentieel voor een optimale schoolloopbaan van leerlingen en het is daarom belangrijk dat leerkrachten manieren vinden om al hun leerlingen te motiveren. Onderzoek vanuit twee leidende motivatietheorieƫn, Self-Determination Theory (SDT) en Achievement Goal Theory (AGT), heeft laten zien dat de motivatie van leerlingen vergroot kan worden door het bieden van autonomieondersteuning (SDT) en dat het creƫren van een klascultuur die gericht is op individuele vooruitgang in plaats van op prestaties het meest motiverend is voor leerlingen (AGT). In hoeverre autochtone en niet-westerse allochtone leerlingen, leerlingen met een verschillende sociaal-economische achtergrond en leerlingen die verschillen in prestatieniveau in dezelfde mate profiteren van deze aspecten is echter nooit systematisch onderzocht.

In deze praktijkreviewstudie worden in samenwerking met docenten en lerarenopleiders, internationale en nationale onderzoeksresultaten bij elkaar gebracht en geanalyseerd. Bestaande verschillen in motivatie tussen de genoemde groepen worden in beeld gebracht, onderzocht wordt op welke wijze leerkrachten verschillen in hun aanpak voor deze groepen leerlingen en nagegaan wordt in hoeverre de verschillende aanpakken daadwerkelijk meer of minder effectief zijn voor deze groepen leerlingen.

De resultaten worden verspreid in de vorm een rapport dat zowel voor de onderwijspraktijk als voor wetenschappers toegankelijk is, en in een artikel voor een vakblad.

Lees hier meer