Identiteitsontwikkeling

Wat wordt verstaan onder het begrip ‘identiteitsontwikkeling’?

Met identiteitsontwikkeling wordt de ontwikkeling bedoeld die gedurende het gehele leven plaatsvindt, vanaf het moment dat een kind een onderscheid maakt tussen zichzelf en de buitenwereld. In elke levensfase doen zich fysieke, relationele en maatschappelijke veranderingen voor die van invloed zijn op de manier waarop we ons zelf ervaren en daardoor stellen wij het beeld van onszelf voortdurend bij, maar de periode tussen grofweg twaalf en begin twintig jaar wordt over het algemeen als het meest bepalend beschouwd voor de identiteitsontwikkeling. Dat heeft te maken met het gegeven dat zich in die periode vaak de meest heftige veranderingen voltrekken. Identiteit wordt vaak gekoppeld aan een bepaalde ‘zuil’. Via de volgende links vind je informatie over identiteitsontwikkeling op christelijke scholen en op islamitische scholen. A. de Wolff heeft in 2000 een onderzoek gedaan naar ‘de identiteit van een christelijke school en haar vormgeving’: ‘Typisch Christelijk?’ In deze publicatie worden drie invullingen gegeven van de christelijke identiteit. Een traditionele, een constructivistische en een gematigde. Klik hier voor een bespreking van deze bijdrage. Volgens C. Bakker kun je het begrip identiteit op een school breder opvatten en hij stelt dat iedere school, ongeacht de denominatie, een identiteit heeft. In 2002 schreef hij het artikel “Hoe geef je vorm aan de identiteit van een school?’ in de bundel  ‘Alle onderwijs bijzonder’ onder redactie van S. Miedema en H. Vroom (eds) Zie ook de site van de Vereniging van openbare scholen. Lees ook meer over het begrip via de link: identiteitsontwikkeling.

Waar kun je meer informatie vinden over identiteitsontwikkeling de praktijk?

Het boek Burgerschap en identiteitsontwikkeling, (2009) onder redactie van Bert Oers e.a., levert een bijdrage aan het debat over de functie van onderwijs als maatschappelijk instituut en over de vraag wat pedagogische kwaliteit inhoudt. Het boek gaat onder meer over reflectie op de begrippen burgerschapsvorming en identiteitsontwikkeling en laat zien hoe het onderwijs (ook in multicultureel samengestelde groepen) kan bijdragen aan de vormgeving van beide begrippen. Op de site van Beeldbank van de Schooltelevisie vind je een aardig filmpje van filosoof Rob Wijnberg over de “Nederlandse Identiteit’, naar aanleiding van de ophef over de uitspraak van Máxima over het niet bestaan van dé Nederlandse identiteit. Rob Wijnberg heeft in 2010, samen met Stine Jensen, een boek geschreven over Identiteit ´Dus ik ben´. De NRC heeft een site ingericht over dit boek, met recensies en verwante artikelen en blogs.