Pedagogiek

De pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot aan zijn volwassenheid en van de rol die opvoeders en onderwijsgevenden daarin spelenEen leraar die pedagogisch competent is, biedt de leerlingen of studenten een veilige leer- en werkomgeving en bevordert dat zij zich verder kunnen ontwikkelen. Zie ook de omschrijving van de pedagogische competentie via de site van Leraar 24.  De competentie wordt nader uitgelegd en ook kun je er een filmpje vinden.

Je vindt in dit onderdeel informatie over burgerschapsvormingsociale integratie en over de omgang met verschillen. Ook is er aandacht voor praktijkvoorbeelden van burgerschapsvormingvan het bevorderen van sociale integratie en van identiteitsontwikkeling Verder is er aandacht voor de vraag hoe je als docent om kunt gaan met vooroordelen, discriminatie en racisme en met etnische spanningen in de klas. Tot slot vind je informatie over wat de pedagogische competentie in multiculturele klassen inhoudt voor de docent.

Geef een reactie