Taal in het HO

Waar vind ik algemene informatie over taal in het hoger onderwijs?

Op veel universiteiten en hogescholen wordt een actief taalbeleid gevoerd (zie ook het onderdeel taalbeleid op deze site).
Veel studenten beheersen het Nederlands niet op academisch niveau. Op allerlei manieren wordt geprobeerd het taalniveau bij te stellen. Op Pedagogische Academies zijn taaltoetsen ingesteld, maar ook studenten bij de Vrije Universiteit in Amsterdam moeten een taaltoets doen.

Bij andere instellingen van hoger onderwijs kiest men voor het diagnosticeren van evntuele taalproblemen en het aanbieden van bijspijkercursussen. Bij de Universiteit van Amsterdam worden deze cursussen georganiseerd door het INTT (Instituut voor NederlandsTaalonderwijs en Taaladvies) zoals een workshop Spelling en een cursus Beter schrijven.
Het INTT heeft ook, in samenwerking met de HvA, een website ontwikkeld om studenten met taalvragen ondersteuning te bieden: www.taalwinkel.nl

Hoe kan de computer worden ingezet om de taalvaardigheid van studenten in het HO te bevorderen?

In 2011 vond in Tilburg een symposium plaats over de inzet van ICT bij het bevorderen van taalvaardigheid van studenten: ‘De automatische taalhulp’. Alle bijdragen zijn op video opgenomen en via deze link kun je ze bekijken.