29 oktober: Landelijke inspiratiebijeenkomst ‘De toekomst van de taalontwikkeling’

Op woensdag 29 oktober 2014 van 12:45 tot 17:45 uur organiseert Diversion de landelijke inspiratiebijeenkomst ‘De Toekomst van Taalontwikkeling’.

Ieder jaar verlaat 1 op de 5 kinderen in Nederland de basisschool met een taalachterstand, een achterstand welke veelal gevolgen heeft voor hun verdere toekomst. Door heel Nederland houden overheden en maatschappelijke organisaties zich bezig met de vraag hoe je ervoor zorgt dat dit de laatste generatie kinderen is die met een taalachterstand opgroeit. Bovendien wordt er in het onderwijs en daaromheen veel gedaan om taalontwikkeling op jonge leeftijd te stimuleren. De VoorleesExpress in Amsterdam is daar een voorbeeld van. Hoewel er mooi op wordt geïnvesteerd blijven er kinderen opgroeien die een taalachterstand hebben.

Lees hier meer en meld je aan

Vier meertaligheid op 27 september op het DRONGOfestival

Op 27 september 2014 vindt voor de derde keer het DRONGOfestival plaats in de Centrale Bibliotheek van de OBA. HetDRONGO festival viert meertaligheid, met een gevarieerd en interessant programma voor jong en oud. Alles is gratis toegankelijk. Het thema dit jaar is ‘Talen voor je toekomst’. Geniet van woordkunstenaars, ontdek de geheimen van talen en tolken, en leer over de effecten van meertaligheid op je brein en je carriere. DRONGO is er voor iedereen.

Kijk op de website voor meer informatie!

Nieuwe uitgave in de Hoger Onderwijs Reeks: Diversiteit in het hoger onderwijs!

Nieuwe uitgave in de Hoger Onderwijs Reeks: Diversiteit in het hoger onderwijs! Dit is een ondersteunende uitgave voor docenten, (opleidings)managers en beleidsmedewerkers in het hoger onderwijs.

Diversiteit in het hoger onderwijs legt het accent op de effectieve omgang en communicatie tussen docenten en studenten in een hoger onderwijsomgeving die steeds multicultureler wordt. De uitgave gaat in op vragen als: ‘Hoe kan ik mijn relatie met een diverse studentenpopulatie verbeteren?’ ‘Hoe moet ik omgaan met conflicten tussen studenten onderling?’ ‘Op welke wijze verklein ik de kloof tussen studenten en kan ik groepsvorming op basis van etniciteit doorbreken?

Diversiteit in het hoger onderwijs is geschreven vanuit het perspectief van docent én student. Het biedt de professional concrete handvatten en een waardevolle houvast voor de verdere professionalisering van het hoger onderwijs.

Kijk hier voor meer informatie!

De Doetank onderzoekt institutioneel racisme

De Doetank onderzoekt, samen met jongeren, of donkere jongens gediscrimineerd worden door de politie. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in een korte film die jongeren aanmoedigt om deze verhalen zelf ook te filmen en te delen op internet.

Kijk op de website van de Doetank voor de film.

“Wow, jij spreekt goed Nederlands!”

Vooroordelen, ook op de universiteit lopen minderheden er continu tegenaan. De onveilige leeromgeving die zo ontstaat, komt alleen al de studieprestaties bepaald niet ten goede. Het nieuwe studentenplatform Amsterdam United is vastbesloten hier, aan de Universiteit van Amsterdam, verandering in te brengen. Antropoloog Jordi Halfman doet verslag van de presentatie.

Lees hier verder

 

Winnaars ECHO awards!

Faruk Coskun (Zadkine, winnaar MBO-Techniek Award)
Yinqying Luo (TU Delft, winner Beta Techniek Award)
Enko Dijkstra (Hogeschool van Amsterdam, winnaar ECHO Award hbo) Sheryl Lynn Baas (Universiteit Leiden, winnaar ECHO Award wo) 

Presentatie Beleidsplan Amsterdam United

Op donderdag 10 april van 16.00 – 18.00 uur zal Amsterdam United haar beleidsplan presenteren in de VOC-zaal van het Bushuis.

Amsterdam United is het nieuwe superdiverse studentenplatform van de Universiteit van Amsterdam. Wij benaderen diversiteit op een positieve manier en zien diversiteit als een methode om elkaar te confronteren met andere gedachten, overtuigingen, levenswijzen en inzichten.

De inleidende lezing zal worden verzorgd door dr. Rick Wolff, welke recentelijk is gepromoveerd op een onderzoek naar studiesuccesfactoren voor niet-westerse allochtone studenten in het Nederlandse hoger onderwijs. Zijn onderzoek zal licht werpen op de relevantie van het plan van Amsterdam United, dat na de inleiding gepresenteerd zal worden. Tijdens de presentatie zal dieper ingegaan worden op de visie en het beleidsplan van Amsterdam United. Aansluitend zal er tijdens de borrel de gelegenheid zijn om over het onderwerp te discussiëren. Ook zullen er lekkere hapjes aanwezig zijn.

Programma
16.00: Ontvangst
16.15: Inleiding door Rick Wolff
16.45: Presentatie plan Amsterdam United
17.15: Borrel

R.s.v.p.
Meld je aan voor 31 maart via : https://uvasocialsciences.qualtrics.com/SE/?SID=SV_0dMRyYLGnTJhkIl.

Nieuw onderzoek van Kohnstam instituut naar het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en sociale en etnische achtergrond

Een praktijkreviewstudie naar het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en sociale en etnische achtergrond

In het onderwijs worden leerkrachten in toenemende mate geconfronteerd met verschillen tussen leerlingen: in prestatieniveaus, in sociaal-economische en/of culturele achtergrond en in motivatie. Leerkrachten hebben behoefte aan richtlijnen hoe zij kunnen omgaan met de toenemende diversiteit in hun klassen. Motivatie is essentieel voor een optimale schoolloopbaan van leerlingen en het is daarom belangrijk dat leerkrachten manieren vinden om al hun leerlingen te motiveren. Onderzoek vanuit twee leidende motivatietheorieën, Self-Determination Theory (SDT) en Achievement Goal Theory (AGT), heeft laten zien dat de motivatie van leerlingen vergroot kan worden door het bieden van autonomieondersteuning (SDT) en dat het creëren van een klascultuur die gericht is op individuele vooruitgang in plaats van op prestaties het meest motiverend is voor leerlingen (AGT). In hoeverre autochtone en niet-westerse allochtone leerlingen, leerlingen met een verschillende sociaal-economische achtergrond en leerlingen die verschillen in prestatieniveau in dezelfde mate profiteren van deze aspecten is echter nooit systematisch onderzocht.

In deze praktijkreviewstudie worden in samenwerking met docenten en lerarenopleiders, internationale en nationale onderzoeksresultaten bij elkaar gebracht en geanalyseerd. Bestaande verschillen in motivatie tussen de genoemde groepen worden in beeld gebracht, onderzocht wordt op welke wijze leerkrachten verschillen in hun aanpak voor deze groepen leerlingen en nagegaan wordt in hoeverre de verschillende aanpakken daadwerkelijk meer of minder effectief zijn voor deze groepen leerlingen.

De resultaten worden verspreid in de vorm een rapport dat zowel voor de onderwijspraktijk als voor wetenschappers toegankelijk is, en in een artikel voor een vakblad.

Lees hier meer

6 maart: ILO Alumniconferentie, ‘Differentiatie in de klas’

Op donderdag 6 maart van 17-20 uur organiseert de ILO een alumniconferentie in De Burcht, Henri Polaklaan 9, Amsterdam. Hierbij sturen wij je een korte beschrijving van het programma. Vanaf 17 uur is er een inloop met broodjes en drankjes. Rond half zes start het programma rondom het thema  ‘differentiatie in de klas’. Dit wordt op deze middag vanuit verschillende perspectieven benaderd.

In april 2012 schreef de Onderwijsinspectie in het rapport ‘De staat van het onderwijs’, dat leraren binnen hun lessituaties niet altijd in staat zijn  aan te sluiten op de verschillen tussen leerlingen en hun verschillende onderwijsbehoeften. Instructie, onderwijstijd en verwerkingsopdrachten zijn soms nog onvoldoende afgestemd op verschillen tussen leerlingen.

Sabine Severiens, bijzonder hoogleraar Onderwijskunde, in het bijzonder het ontwerpen van onderwijs voor kwetsbare jongeren aan de Universiteit van Amsterdam, is de eerste inleider en zij zal  vanuit een wetenschappelijk perspectief de noodzaak tot differentiatie toelichten.

Vervolgens geeft Ewald Weiss, directeur/bestuurder Calandlyceum in Amsterdam, zijn visie op differentiatie vanuit zijn perspectief als schoolleider.

Na een korte pauze volgen presentaties van docenten van verschillende schoolvakken die succesvol differentiëren in de klas.

  • ·         Sharon Calor, docent Wiskunde bij de Open Scholengemeenschap Bijlmer.
  • ·         Petra Aarts, docent Engels bij de Open Scholengemeenschap Bijlmer.
  • ·         Stijn Hulshof, docent Aardrijkskunde bij het IJburg College.
  • ·         Eelco Schumacher, docent Geschiedenis bij het IJburg College.

De conferentie wordt afgesloten met een borrel, van 19.30 tot 20 uur.

Aanmelden voor de conferentie kan via de website http://ilo.uva.nl/over-de-ilo/content2/congressen/2014/03/alumnidag-2014/alumnidag-2014/cpitem-3/link/alumnidag2014-aanmelding