Home

Opmerking vooraf:

Helaas wordt deze site wegens het stopzetten van de subsidie tijdelijk niet meer bijgehouden. Wij zijn op zoek naar een nieuwe eigenaar die de hosting en het onderhoud voor zijn of haar rekening wil nemen en we hopen dat we de site binnenkort weer actueel kunnen maken.

Welkom op de site www.multicultureelopleiden.nl van de vijf Amsterdamse lerarenopleidingen. Deze site is in 2010 met subsidie van OCW ontwikkeld door de projectgroep Multicultureel Vakmanschap van de vijf Amsterdamse lerarenopleidingen.

Doel van de website is het ondersteunen van studenten (en docenten) aan de lerarenopleidingen voor PO, VO en MBO die zich verder willen verdiepen in het lesgeven in multiculturele klassen, scholen en omgevingen.

Veelgestelde vragen worden beantwoord en de grote hoeveelheid informatie die inmiddels beschikbaar is op het terrein van multicultureel opleiden en diversiteit in het onderwijs wordt ontsloten.
Lees meer »