Home

Welkom op de site www.multicultureelopleiden.nl 

Deze site is in 2010 met subsidie van OCW ontwikkeld door de projectgroep Multicultureel vakmanschap van de vijf Amsterdamse lerarenopleidingen. Dit gebeurde in het kader van het landelijke project Regionale Samenwerking Lerarenopleidingen.
Na de beëindiging van het project, en daarmee van de financiering, wordt de website vanaf 2014 nog slechts af en toe geactualiseerd.

Doel van de website is het ondersteunen van studenten (en docenten) aan de lerarenopleidingen voor PO, VO en MBO die zich verder willen verdiepen in het lesgeven in multiculturele klassen, scholen en omgevingen.

Veelgestelde vragen worden beantwoord en de grote hoeveelheid informatie die inmiddels beschikbaar is op het terrein van multicultureel opleiden en diversiteit in het onderwijs wordt ontsloten.
Lees meer »